Armowanie betonu

za pomocą włókien bazaltowych
Zadaj pytanie
Innowacje w budownictwie

Efekt armowania betonu za pomocą materiałów bazaltowych

Armowanie betonu za pomocą włókien bazaltowych i/lub zbrojeniem pozwala na ulepszenie właściwości wytrzymałościowych gotowej konstrukcji, nawierzchni drogi, konstrukcji hydraulicznej, linii brzegowej, pasa startowego i innych obiektów.

Armowanie betonu za pomocą włókien bazaltowych polega na jego dodawaniu do mieszanki betonowej na etapie, gdy ta mieszanka jest jeszcze w stanie suchym, w celu rozbicia wiązek włókien na pojedyncze monofilamenty i ich równomiernego rozłożenia w całej mieszance.

Użycie zbrojenia ma niewielki wpływ na tradycyjny porządek wykonania robót.

Z

Efektywne armowanie 3D

Włókno bazaltowe zapewnia wzmocnienie mikropoziomowe, tworząc 74 miliony punktów zbrojenia na kilogram dodatku w każdym metrze sześciościennym betonu, czym nie może się pochwalić żaden inny materiał wzmacniający.

Z

Równomierna dystrybucja w objętości

Włókno bazaltowe w procesie wylewania i utwardzania betonu nie rozwarstwia się w mieszance (nie podnosi się i nie opada w przeciwieństwie do włókien stalowych czy polipropylenowych), w tym środowisku ma zerową wyporność.

Z

Wzrost wytrzymałości betonu do + 55%

Jak pokazuje praktyka, wzrost wytrzymałości betonu zbrojonego włóknami w stosunku do próbki niezbrojonej stanowi do 55%. Ważne jest, aby włókno było dobrze zerwane i równomiernie wymieszane. Należy dodać trochę więcej wody, a zaprawa zachowa pożądaną konsystencję.

Z

Beton włóknisty to proste

Nie bój się używać zbrojenia z włókna i bazaltu. Jest naprawdę skuteczne i łatwe w użyciu.

Zalecenia dotyczące stosowania włókna bazaltowego

Aby zapobiec pojawianiu się mikropęknięć i pęknięć skurczowych w betonie i jastrychach, zalecamy dodanie 0,6-1,0 kg włókna bazaltowego na 1 m³ mieszanki.

W celu uzyskania pełnego zbrojenia betonu (zwiększenie wytrzymałości betonu na rozciąganie i ściskanie) generalnie zalecamy dodanie włókna bazaltowego w ilości 1% wagi spoiwa (cementu). Pod względem objętości betonu towarowego będzie to około 3 kg włókna na 1 m³. Tę proporcję również można stosować, aby zapobiec pojawianiu się mikropęknięć skurczowych. Przyspiesza ona dojrzewanie betonu, zmniejsza liczbę defektów (odpryski, pęknięcia itp.)

Mieszanki do wyrobów budowlanych bez obróbki cieplnej

  • Technobasalt® Fibre: długość — 12 lub 24 mm, wilgotność — 1%.
  • Środek smarny — T10.
  • Dozowanie włókien: od 1 kg/m³ mieszanki do 1% wagi cementu.
  • Rodzaj betoniarki: działania wymuszonego.
  • Osobliwość dodawania włókien: Równomierne dozowanie do suchej mieszanki.

Mieszanki do wyrobów konstrukcyjnych poddanych obróbce cieplnej

  • Technobasalt® Fibre: długość — 12 lub 24 mm, wilgotność — 1%.
  • Środek smarny — T5.
  • Dozowanie włókien: od 1 kg/m³ mieszanki do 1% wagi cementu.
  • Rodzaj betoniarki: działania wymuszonego.
  • Osobliwość dodawania włókien: Równomierne dozowanie do suchej mieszanki.

Ogólne wymagania dotyczące produkcji betonu z włóknami bazaltowymi

A. Do stacjonarnych betoniarek

1. Przygotowanie betonu bazaltowo-włóknistego zaleca się wykonywać w betoniarkach o działaniu wymuszonym.

2. W celu równomiernego rozprowadzenia włókien bazaltowych na całej objętości mieszanki betonowej zalecamy stopniowe wprowadzanie włókien przy podawaniu piasku i tłucznia na taśmę betoniarki. Włókno można podawać zarówno automatycznie, jak i ręcznie.

3. Zalecamy wydłużenie czasu mieszania bazaltowej mieszanki betonowej z 45 do 90 sekund w celu uzyskania równomiernego rozłożenia włókien bazaltowych w mieszance i rozszczepienia wiązek na pojedyncze monofilamenty.

4. Nie zaleca się dodawania włókna bazaltowego do mieszanki betonowej po dodaniu wody. Może to prowadzić do tworzenia się grudek i „jeży”.

B. Do lokalnych betoniarek

1. Piasek jest dodawany do mieszalnika obrotowego w postaci suchej, a włókno bazaltowe jest stopniowo wprowadzane przy ciągłym mieszaniu.

2. Ciągle mieszając dodać cement, a następnie żwir.

3. Zaleca się samodzielne ustawienie optymalnego czasu mieszania włókna bazaltowego z piaskiem przez dobór, a następnie wykorzystanie tej szybkości.

4. Po równomiernym rozłożeniu włókien na całej objętości, ich podziale na oddzielne włókna i całkowitym wymieszaniu wszystkich składników dodaje się wodę.

Wymagania bezpieczeństwa

1. Włókno bazaltowe należy do grupy materiałów trudnopalnych, jest materiałem niewybuchowym. W trakcie jego stosowania i eksploatacji nie dochodzi do wydzielania się substancji toksycznych. Pył powstający podczas stosowania włókna bazaltowego nie zawiera wolnego dwutlenku krzemu.

2. Aby zabezpieczyć układ oddechowy przed włóknistym pyłem, konieczne jest stosowanie masek oddechowych typu „Płatki”.

3. W ramach profilaktycznej ochrony skóry rąk zaleca się stosowanie środków dermatologicznych zgodnie z GOST 12.4.068.

Wypróbuj sam!

Nie korzystałeś jeszcze z materiałów bazaltowych?

Zapewnimy włókno do Twojego eksperymentu

Firma Technobasalt Invest jest gotowa dostarczyć Twojej firmie wymaganą ilość materiałów bazaltowych do samodzielnego przetestowania technologii i oceny właściwości gotowego produktu.

Jak to jest zrobione

Przykłady zbrojenia betonu

Lądowiska dla helikopterów

Doskonałe właściwości wzmacniające Technobasalt® Fibre pozwalają na zastosowanie go w pokryciach cementowo-betonowych nawet przy bardzo wysokich wymaganiach do właściwości wytrzymałościowych – przy budowie lądowisk dla helikopterów i pasów startowych dla śmigłowców

Więcej szczegółów [en]

Sunshine Skyway Bridge

Most Sunshine Skyway Bridge na Florydzie (USA) został zrekonstruowany przy użyciu włókna bazaltowego i armatury Technobasalt®.

Więcej szczegółów [en]

Pomoc w obliczeniach

Dzięki wysiłkom ekipy Technobasalt i we współpracy z wieloma instytutami projektowymi, zebraliśmy pełen zakres danych potrzebnych zarówno do zrozumienia właściwości materiału, jak i bezpośrednio do wykonania obliczeń projektowych.

W tej broszurze zebraliśmy rozwiązania techniczne, które pomogą Ci w projektowaniu konstrukcji betonowych i pozwolą lepiej zrozumieć specyfikę zastosowania materiałów wzmacniających z bazaltu.

Zadaj pytanie

7 + 2 =

Adres

ul. Omelianovycha-Pavlenka, 4/6
b. 14/10
Kijów
01010, Ukraina

Telefon

+38 (044) 280 93 61

Komórkowy

+38 (067) 557 07 61

E-mail

sales@technobasalt.com

O firmie

Technobasalt-Invest LLC jest wiodącym międzynarodowym producentem niedoprzędu z włókien bazaltowych, włókien i armatury bazaltowej. Eksport obejmuje całe terytorium świata.

Adres

ul. Omelianovycha-Pavlenka, 4/6
b. 14/10
Kijów
01010, Ukraina

Godziny pracy

Poniedziałek – piątek: 9:00–18:00
Sobota i niedziela: dzień wolny

Prawo autorskie

Wszystkie materiały prezentowane na tej stronie są własnością intelektualną Technobasalt-Invest LLC. W przypadku przedruku materiałów konieczne jest podanie linku do strony